Abmessungen Bügelsägeblätter

Maschinensägen für Bügelsägen /
Bügelsäge-Sägeblätter

200 x 20 x 1,25 mm
280 x 25 x 1,25 mm
300 x 20 x 1,25 mm / 300 x 25 x 1,25 mm / 300 x 25 x 1,5 mm / 300 x 30 x 1,5 mm / 300 x 30 x 2,0 mm
350 x 25 x 1,25 mm / 350 x 25 x 1,5 mm / 350 x 30 x 1,5 mm / 350 x 30 x 2,0 mm / 350 x 32 x 2,0 mm
350 x 35 x 2,0 mm / 350 x 36 x 2,0 mm KASTO
400 x 25 x 1,25 mm / 400 x 25 x 1,5 mm / 400 x 30 x 1,5 mm /400 x 30 x 2,0 mm / 400 x 32 x 1,6 mm
400 x 32 x 2,0 mm / 400 x 35 x 2,0 mm / 400 x 36 x 2,0 mm / 400 x 40 x 2,0 mm / 400 x 40 x 2,0 mm KASTO
425 x 30 x 2,0 mm
450 x 32 x 1,5 mm / 450 x 30 x 2,0 mm / 450 x 32 x 2,0 mm / 450 x 35 x 2,0 mm / 450 x 36 x 2,0 mm KASTO
450 x 38 x 2,0 mm / 450 x 40 x 2,0 mm / 450 x 40 x 2,0 mm KASTO
475 x 35 x 2,0 mm
500 x 40 x 2,0 mm / 500 x 45 x 2,0 mm / 500 x 48 x 2,5 mm / 500 x 48 x 2,5 mm KASTO / 500 x 50 x 2,5 mm
525 x 40 x 2,0 mm
550 x 40 x 2,0 mm / 550 x 45 x 2,0 mm / 550 x 45 x 2,0 mm KASTO / 550 x 50 x 2,5 mm
575 x 45 x 2,5 mm / 575 x 50 x 2,5 mm KASTO
600 x 50 x 2,5 mm / 600 x 50 x 2,5 mm KASTO
625 x 60 x 2,5 mm
650 x 50 x 2,5 mm / 650 x 50 x 2,5 mm KASTO / 650 x 55 x 2,5 mm KASTO
700 x 50 x 2,5 mm / 700 x 50 x 2,5 mm KASTO / 700 x 55 x 2,5 mm / 700 x 55 x 2,5 mm KASTO / 700 x 60 x 3,0 mm
750 x 55 x 2,5 mm / 750 x 60 x 3,0 mm
800 x 70 x 3,0 mm
850 x 63 x 3,5 mm KASTO / 850 x 70 x 3,0 mm
900 x 70 x 3,0 mm
950 x 70 x 3,0 mm
1000 x 110 x 3,0 mm KASTO / 1000 x 126 x 3,0 mm KASTO / 1000 x 126 x 3,5 mm
1150 x 110 x 3,0 mm KASTO / 1150 x 144 x 3,5 mm KASTO
1160 x 144 x 3,5 mm KASTO
KASTO = versetzte Aufnahmebohrungen

KOMET Sägeblatt Maschinensäge Bügelsägeblatt z. B. 400, 450 600 mm
Sägeblätter für Bügelsägen in verschiedenen Ausführungen